www.job-dd.net
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | แพคเกจบริษัท | การชำระเงิน | ลงประกาศฟรี | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา หาคน | หางาน | งานราชการ
 
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
 
ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่
 
 
 
หางาน หาคน
เหล็กดัด
ท่อส่งน้ำ
มุ้งจีบ
มุ้งลวด
กระจกอลูมิเนียม ราคาถูก โดยทีมช่างมืออาชีพ จากโรงานผู้ผลิตโดยตรง
ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบ พร้อมเดินเรื่องขอใบอนุญาต ในโรงงานอุตสาหกรรม
 
ประกันสังคมย้ำ นายจ้างจ่ายเงินสมทบตรงเวลา ผู้ประกันตนได้รับสิทธิรวดเร็ว

ประกันสังคมย้ำ นายจ้างจ่ายเงินสมทบตรงเวลา ผู้ประกันตนได้รับสิทธิรวดเร็ว

 

ระบบประกันสังคม ช่วยสร้างหลักประกันและให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ  นายจ้างมีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย ทั้งในส่วนที่หักจากค่าจ้างของลูกจ้างและส่วนที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  เงินสมทบ คือเงินที่นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ จากฐานค่าจ้างรายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท โดยคูณกับอัตราเงินสมทบที่ต้องนำส่ง หากนำส่งเงินสมทบไม่ทันภายในกำหนด หรือส่งไม่ครบจำนวน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ไม่ได้ส่ง หรือจำนวนเงินที่ขาดอยู่

 

สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง  ตามกฎหมายประกันสังคม นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน เช่นกัน นายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและนำส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างเป็นจำนวนเท่ากับลูกจ้างทั้งหมดถูกหักรวมกัน พร้อมจัดทำเอกสารตามแบบ สปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) และ สปส. 1-10 (ส่วนที่ 2)โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือนำส่งเงินสมทบด้วยสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  โดยนำส่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือชำระเงินสมทบด้วยระบบ e-payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารซิตี้แบงค์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซูมิโตโมมิตซุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด       

 

นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กำหนด  การที่นายจ้างหลงลืมหรือมีเจตนาจะหลีกเลี่ยงฝ่าฝืนหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายกำหนด เช่น กรณีนายจ้างกรอกแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้นายจ้างกรอกแบบรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมีความผิดฐานขัดคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นแนะนำให้นายจ้างชำระเงินสมทบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกำหนดระยะเวลา จะช่วยให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th 

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 11:13:11 โดย สำนักงานประกันสังคม ( monocenter@hotmail.com )
อ่าน 1826 ตอบ 0 49.49.248.141
 
แจ้งชำระเงิน,แพคเกจผู้ประกอบการ,ประตูรีโมท,หลังคาโพลีคาร์บอเนต,เหล็กดัด,ประตูเหล็ก
ท่านสามารถติดต่อทีมงาน www.job-dd.net ได้ที่ LINE ID @smartseo แฟกซ์ 02 279 8398
ที่อยู่ 299/66 ถ ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
Copyright © 2014 www.job-dd.net All right reserved | ReDesign By JOB-DD.NET