www.job-dd.net
หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | บทความ | แพคเกจบริษัท | การชำระเงิน | ลงประกาศฟรี | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา หาคน | หางาน | งานราชการ
 
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
 
ลืมรหัสผ่าน สมัครสมาชิกใหม่
 
 
 
หางาน หาคน
ประตูรีโมท พร้อมใช้งาน
เหล็กดัด
ท่อส่งน้ำ
มุ้งจีบ
มุ้งลวด
กระจกอลูมิเนียม ราคาถูก โดยทีมช่างมืออาชีพ จากโรงานผู้ผลิตโดยตรง
ให้เช่าเต็นท์ผ้าใบ พร้อมเดินเรื่องขอใบอนุญาต ในโรงงานอุตสาหกรรม
พัดลมฟาร์ม รุ่นลมแรง มีตะแกรง และ filter กรองแมลง ดักฝุ่น ทนทานมาก
 
ประกันสังคมย้ำ นายจ้างจ่ายเงินสมทบตรงเวลา ผู้ประกันตนได้รับสิทธิรวดเร็ว

ประกันสังคมย้ำ นายจ้างจ่ายเงินสมทบตรงเวลา ผู้ประกันตนได้รับสิทธิรวดเร็ว

 

ระบบประกันสังคม ช่วยสร้างหลักประกันและให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในกรณีต่างๆ  นายจ้างมีหน้าที่ในการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามกฎหมาย ทั้งในส่วนที่หักจากค่าจ้างของลูกจ้างและส่วนที่นายจ้างสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม  เงินสมทบ คือเงินที่นายจ้าง ลูกจ้างจะต้องนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ จากฐานค่าจ้างรายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดเดือนละ 15,000 บาท โดยคูณกับอัตราเงินสมทบที่ต้องนำส่ง หากนำส่งเงินสมทบไม่ทันภายในกำหนด หรือส่งไม่ครบจำนวน นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือน ของจำนวนเงินที่ไม่ได้ส่ง หรือจำนวนเงินที่ขาดอยู่

 

สำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มช่องทางการจ่ายเงินสมทบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้าง  ตามกฎหมายประกันสังคม นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ต้องขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการรับลูกจ้างใหม่เพิ่มขึ้นต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่รับลูกจ้างเข้าทำงาน เช่นกัน นายจ้างจะต้องหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและนำส่งเงินสมทบส่วนของนายจ้างเป็นจำนวนเท่ากับลูกจ้างทั้งหมดถูกหักรวมกัน พร้อมจัดทำเอกสารตามแบบ สปส. 1-10 (ส่วนที่ 1) และ สปส. 1-10 (ส่วนที่ 2)โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนถูกต้อง หรือนำส่งเงินสมทบด้วยสื่อข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th  โดยนำส่งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือทางไปรษณีย์ เป็นเงินสดหรือเช็ค ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หรือชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) หรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งที่สถานประกอบการตั้งอยู่ หรือชำระเงินสมทบด้วยระบบ e-payment ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  ธนาคารซิตี้แบงค์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร ซูมิโตโมมิตซุย คอร์ปอเรชั่น จำกัด และธนาคารมิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด       

 

นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบภายในระยะเวลาที่กำหนด  การที่นายจ้างหลงลืมหรือมีเจตนาจะหลีกเลี่ยงฝ่าฝืนหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายกำหนด เช่น กรณีนายจ้างกรอกแบบแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) ไม่ถูกต้องครบถ้วน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้นายจ้างกรอกแบบรายการดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามมีความผิดฐานขัดคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ดังนั้นแนะนำให้นายจ้างชำระเงินสมทบให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกำหนดระยะเวลา จะช่วยให้ลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามสิทธิ และไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา หรือโทรสายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th 

เมื่อ 14 มีนาคม 2561 11:13:11 โดย สำนักงานประกันสังคม ( monocenter@hotmail.com )
อ่าน 923 ตอบ 0 49.49.248.141
 
แจ้งชำระเงิน,แพคเกจผู้ประกอบการ,ประตูรีโมท,หลังคาโพลีคาร์บอเนต,เหล็กดัด,ประตูเหล็ก, แก๊ส NGV,
ท่านสามารถติดต่อทีมงาน www.job-dd.net ได้ที่ LINE ID @smartseo แฟกซ์ 02 279 8398
ที่อยู่ 299/66 ถ ร่มเกล้า เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
Copyright © 2014 www.job-dd.net All right reserved | ReDesign By JOB-DD.NET